Avís legal

Ana González Tornero, amb la següent adreça de correu electrònic: info@agonzat.com, no pot assumir cap responsabilitat sobre l’ús indegut, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en el web agonzat.com.

Amb els límits establerts per la llei, Ana González Tornero no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Ana González Tornero ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que solament es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet d’Ana González Tornero poden contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers que Ana González Tornero no pot controlar. Per tant, Ana González Tornero no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Ana González Tornero o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés d’Ana González Tornero.

Així mateix, per accedir a determinats serveis que Ana González Tornero ofereix mitjançant el seu lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, quant a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que, mitjançant l’ompliment dels formularis adients, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’Ana González Tornero amb la finalitat de poder prestar i oferir-li els seus serveis, així com per informar de les millores del lloc web.

Li informem, a més a més, que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir, de franc, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a: info@agonzat.com.