Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Ana González Tornero, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen per mitjà dels formularis del lloc web agonzat.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Ana González Tornero.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i d’altres activitats pròpies d’Ana González Tornero.

Aquestes dades únicament seran cedides a les entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu d’acomplir la finalitat anteriorment exposada.

Ana González Tornero adopta les mesures que calen per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades segons allò convingut al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts al citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el mateix usuari mitjançant correu electrònic a: info@agonzat.com.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades i a comunicar els canvis a Ana González Tornero.

Finalitat del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Tractarem les seves dades personals aconseguides mitjançant el lloc web agonzat.com amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels bens i serveis oferts a agonzat.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada per mitjà dels formularis a agonzat.com.
  3. Trametre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat d’agonzat.com i del sector.

Li recordem que es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps dels esmentats registres cal omplir-los obligatòriament, ja que és impossible realitzar les finalitats expressades si no es faciliten aquestes dades.

Quant de temps es conserven les dades personals obtingudes?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que el legitimen:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’Ana González Tornero, els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició, en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat e inequívoc, ja que li informem i posem a la seva disposició la present política de privacitat, que després de llegir-la, posat cas que estigui d’acord amb la mateixa, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

Posat cas que no ens faciliti les seves dades o el faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, per la qual cosa serà del tot impossible que li proporcionem la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Ana González Tornero, tret d’obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos que l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Ana González Tornero no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades amb conformitat de la LSSI

Ana González Tornero informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut d’allò establert en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública tot posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut d’allò disposat a la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual d’agonzat.com

Ana González Tornero és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i tots altres drets relacionats amb els continguts del lloc web agonzat.com i els serveis oferts al mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web agonzat.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Ana González Tornero, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Ana González Tornero disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicencia pel servei contractat sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepte els drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament mentre durin els mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part d’Ana González Tornero. Queda prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels serveis propietat d’Ana González Tornero. L’usuari assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Ana González Tornero i, en particular, de:

  1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici d’Ana González Tornero, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, quant a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a la tramesa de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals pel que pertoca a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable pel que fa a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals de l’ús d’internet.

L’usuari indemnitzarà a Ana González Tornero per les despeses que generés la imputació d’Ana González Tornero en qualsevol causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Ana González Tornero realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, tanmateix no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. Així mateix, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de la última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició de continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Ana González Tornero, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa coincident a la complexitat i el volum de la recuperació, sempre amb prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només s’inclou al preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui per causes atribuïbles a Ana González Tornero.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Ana González Tornero no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o d’altres mitjans de comunicació electrònica equivalent que prèviament no s’hagués sol·licitat o autoritzat expressament pels destinataris de les mateixes.

Posat cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Ana González Tornero sí està autoritzada a l’enviament de comunicacions comercials sobre els productes o serveis d’Ana González Tornero que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li enviï més informació comercial mitjançant els canals d’atenció al client.